Техникал Текстајлс дооел

Технолошко индустриска
развојна зона бр. 12 (ТИРЗ Штип)
МК - 2000 Штип
северна Македонија

телефон: +421915699101
www.tech-tex.mk
е-пошта: faltys@tech-tex.sk

БАНКА
Шпаркасе Банка Македонија АД, Скопје, Македонија
SWIFT: INSBMK22
IBAN: Mk07250001002843826

извршен директор: Г-дин Јенс Вендланд

Гоце Гацов
Менаџер

мобилен: +38972272620
е-пошта: goce.gacov@techtex.mk

Росана Николов
Човечки ресурси

телефон: +38932308834
мобилен: +38972314764
е-пошта: rosana.nikolov@techtex.mk

Сања Динушева
Инфо

телефон: +38932308834
е-пошта: info@techtex.mk е-пошта: sanja.dinuseva@techtex.mk