Мрежест стаклен материјал за армирање

EOTA

Стаклената текстилна решетка се третира со стиренско-бутадиен слој.
Овој слој обезбедува висока алкална отпорност на производот што се користи во фасадниот систем.

Во прилог на овој слој, ние сме во состојба да произведуваме ткаенини со различни третмани - по барања на купувачи - за различни апликации.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Фасада (како на пример. ETICS): 117S, 122,122L, 122 MA39, 123, 123/2, 125, 125/1

Ткаенини за производителите на профилот: 115 PL, 117L, 117S, 122, 122 MA39

Внатрешна направи: 115, 119L

Надворешни направи: 119, 119/1, 121/1, 121/8

Универзална ткаенина: 117L, 121

Сертификат ETAG 004: 117S, 122,122L, 122 MA39, 123, 123/2