0 ° / 90 ° Биаксијални и комбинирани ткаенини

Квадраксични ткаенини

Триаксијална ткаенина

± 45 ° Биаксијални ткаенини